ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์