คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

SRITOY 000303

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์