หน้าแรก สำรอง 2564

ข้อมูลทั่วไป

ITA

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

5 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญร่วมงานวันลอยกระทง ณ ลานกิจกรรมหน้าวัดพระเจ้าทองทิพย์ ในวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
4 พฤศจิกายน 2565 สำเนารายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
1 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2
1 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
31 ตุลาคม 2565 ประกาศคระกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช่จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
27 ตุลาคม 2565 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่๔) ประจำปี ๒๕๖๕

การจัดซื้อจัดจ้าง

25 ตุลาคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕.)
19 ตุลาคม 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
12 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
12 ตุลาคม 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕
11 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
21 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๓(เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 115060ทั้งหมด:
  • 113วันนี้:
  • 160เมื่อวานนี้:
  • 1162สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 113ต่อเดือน:
  • 150ต่อวัน:
  • 2ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร

ข้ามไปยังทูลบาร์