สายตรงผู้บริหาร

นางสาวศิริรัตน์ สันธิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
โทรศัพท์ 053-950063 ต่อ 101
มือถือ 081-8858237

ข้ามไปยังทูลบาร์