คำแถลงนโยบายของผู้บริหาร


คำแถลงนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

ของ นายเฉลียว  นัยนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

"มุ่งมั่นพัฒนา อาสาทำงาน เพื่อพี่น้องประชาชนตำบลศรีถ้อย"

 

คำแถลงนโยบาย

ข้ามไปยังทูลบาร์