ข้อมูลทั่วไป

ITA

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

5 มิถุนายน 2563 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
13 พฤษภาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ 2
2 เมษายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2562
27 มกราคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
23 มกราคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
29 พฤศจิกายน 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ 1

การจัดซื้อจัดจ้าง

14 เมษายน 2563 ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อท่อระบบประปาภูเขา บ้านพญากองดี หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 เมษายน 2563 ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 เมษายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง จัดซื้อท่อระบบประปาภูเขา บ้านพญากองดี หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 เมษายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง จ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มีนาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางมิ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
3 มีนาคม 2563 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 3401ทั้งหมด:
  • 2วันนี้:
  • 24เมื่อวานนี้:
  • 121สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 194ต่อเดือน:
  • 17ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร